Για το κατάστημα μας στη Βέροια ζητούμε για άμεση πρόσληψη: . ◾ Ταμίες - Πωλητές . Προϋπηρεσία: απαραίτητη. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο kariera@familysupermarket.gr αναφέροντας το κατάστημα και τη θέση που σας ενδιαφέρει

content