Σύνταγμα - 49€ για Face Lifting με 10 Νήματα PDO ή 94.90€ για για Face Lifting με 20 Νήματα PDO, στο

content