Αυτή η σειρά εξακολουθεί να περνάει μηνύματα που δεν έχουν να κάνουν με εποχές, αλλά με το να παραμένουμε «άνθρωποι» με όλη τη σημασία της λέξης

content